VINOHRADNÍCKY DVOR 
Architektonický návrh transformácie existujúcich objektov do novej funkcie
Viničné
Architektonická štúdia: 03/2021
Projekt pre stavebné povolenie: ---
Predpokladaná realizácia: ---

Pohľad do dvora z podlubia.

Vinárska viecha.

Uličná fasáda.

Pohľad do dvora z podlubia.

1/12