top of page

Staromešťan

Staromešťan, Bratislava
Trojizbový byt, 90m2
Štúdia: 2016
Realizácia: 2016
Foto: Juraj Starovecký
spolu s MIMO architekti

,,Redizajn a úprava bytu na pravého dôstojného Staromešťana..,,

Stavebné úpravy boli obmedzené na minimum. Stačilo priestor očistiť a dať mu základnú myšlienku. Priestranný interiér v dome s vysokými stropmi si zachováva svoj ráz a zároveň spĺňa požiadavky na komfortné súdobé bývanie.

Dispozícia zostala zachovaná, búracie práce sa v tomto prípade nekonali. Pôvodné výplne dverí a parkety kladené do stromčekového vzoru boli zachované, remeselne zrekonštruované. Najvýraznejším prvkom v hlavnom obytnom priestore je stena s odhalenými vrstvami starej omietky. Zaujímavá textúra sa odkryla pri odstraňovaní novodobých nánosov, rozhodli  sme sa ju zachovať ako odkaz na historickú podobu bytu.

Hygienické zázemie a kuchyňa boli zariadené nanovo, tak aby spĺňali funkčné aj estetické nároky. Výsledkom je kombinácia priznanej dobovej patiny, štruktúry drevených podláh a bielych stien, ktoré tvoria funkčný podklad pre zariadenie bytu. Charakter bytu podčiarkujú zachované výplne otvorov a pôvodné zárubne. Dôležité nábytkové prvky boli vyrobené na mieru. Zvyšné zariadenie tvoria solitéry, mnohé z nich sú repasované “klasické” kusy.

"Stačilo tak málo a predsa tak veľa."

bottom of page