top of page
SOV
Architektonický návrh interiéru kancelárskych priestorov pre Slovenský olympíjsky výbor
Bratislava
Architektonický návrh interiéru kancelárskych priestorov pre Slovenský olympíjsky výbor
Architektonická štúdia: 01/2020
Projekt interiéru: ---
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

bottom of page