SOV
Architektonický návrh interiéru kancelárskych priestorov pre Slovenský olympíjsky výbor
Bratislava
Architektonický návrh interiéru kancelárskych priestorov pre Slovenský olympíjsky výbor
Architektonická štúdia: 01/2020
Projekt interiéru: ---
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

1/5

© 2008 - 2020 by Archholiks.