top of page
KOVA DOM 
Architektonický návrh novostavby rodinného domu
Prellenkirchen
Architektonická štúdia: 12/2019
Projekt pre stavebné povolenie: ---
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

Architektonický návrh rodinného domu s netradične formovanou strešnou krajinou.

bottom of page