top of page
BBS DOM 
Architektonický návrh stavebných úprav rodinného domu
Limbach
Architektonická štúdia: 05/2020
Projekt pre stavebné povolenie: ---
Predpokladaná realizácia: koniec 2020/začiatok 2021

bottom of page