top of page
PRIMACIÁLNY
Architektonický návrh interiéru kancelárskych priestorov pre Primaciálny palác 
Bratislava
Architektonická štúdia: 12/2019
Projekt interiéru: ---
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

bottom of page