UNITAS 
Architektonický návrh novostavby parkovacieho domu vo vnútrobloku
Bratislava - Nové Mesto
Architektonická štúdia: 03/2021
Projekt pre stavebné povolenie: ---
Predpokladaná realizácia: ---

Pohľad z vtáčej perspektívy.

Pohľad z vtáčej perspektívy.

1/1