top of page
OVALNY DOM 
Architektonický návrh stavebných úprav oválneho rodinného domu
Púchov
Architektonická štúdia: 09/2019
Projekt pre stavebné povolenie: 01/2020
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

Architektonický návrh stavebných úprav netradičného rodinného domu s oválnou pôdorysnou stopou.

bottom of page