SFRK DOM 
Architektonický návrh novostavby rodinného domu
Bratislava - Dúbravka
Architektonická štúdia: 08/2020
Projekt pre stavebné povolenie: ---
Predpokladaná realizácia: začiatok 2021

1/8