top of page

Merchyou

Merchyou, Bratislava
Showroom a kancelárske priestory, 145m2
Štúdia: 2015
Realizácia: 2015/2016
Publikácia: Interiér roku2016
Foto: Juraj Starovecký
spolu s MIMO architekti, spolupráca Monika Jendrálová

,,Udržateľný ekológ.,,

Interiér sa nachádza v industriálnom priestore bývalých práčovní. Na nižšom poschodí budovy je výrobná hala spoločnosti, ktorá je silne ekologicky orientovaná. Tento fakt nás ovplyvnil pri výbere materiálov do interiéru a pri návrhu konceptu kancelárií.

Pre priestory kancelárií a showroomu značky Merchyou bol zvolený objekt práčovní v mestskej časti Ružinov. Na prízemí sa nachádza výrobná hala spoločnosti. Riešené priestory na poschodí sú s ňou vo vizuálnom kontakte vďaka pôvodnej presklenej stene. Koncept riešenia vychádza z dvoch základných línií:

Zachovanie charakteru objektu, konštrukcií a prvkov. Zachytenie atmosféry a použitie výrazových prostriedkov odkazujúcich na povahu výrobného areálu. Silná ekologická orientácia značky tvorila druhú líniu. Zvolená bola recyklácia a použitie prírodných materiálov v jednoduchom spracovaní a zároveň možnosť mnohostranného využitia prvkov po ich preskladaní, či premiestnení.

Nosnú vodiacu líniu tvorí drevená stena pozdĺž celého interiéru. Z nej, pri vstupe do priestorov, vyrastá zelená záhrada s logom. Ďalej, pri showroome značky, ponúka priestor na prezentáciu spoločnosti a premietanie, oddych, výstavné a odkladacie plochy. V administratívnej časti prechádza do umiestnenia utilít a telefónnej búdky. Ukončená je v meandri kancelárie vedenia spoločnosti, kde ponúka priestor pre sedenie pri neformálnych rokovaniach.

Zasadacie miestnosti sú riešené v jednotnom vizuále so stenou z preglejky, ktorej vzor je prenesením loga značky. Konferenčný stôl je zvolený kruhový, vytvárajúci atmosféru rovnocennej diskusie.

Predeľovacia stena showroomu a administratívy je tvorená úložnými blokmi, využiteľnými z oboch strán, ktorých vzájomným posunom vznikajú ďalšie odkladacie plochy.
Primárnym materiálom interiéru je preglejka z topoľových dýh. Odkazuje na industriálny charakter objektu a ekologickú orientáciu značky. Použitá je so základnou povrchovou úpravou lakom.

bottom of page