top of page

Jones Lang LaSalle

JLL 
Kancelárske priestory pre Jones Lang La Salle / Offices for JLL
Bratislava
Projekt: 2018
Realizácia: 2018
Foto: Ján Sipocz
Spoluautori: MIMO architekti

 

Kancelárske priestory JLL sa nachádzajú na 10.n.p. v bu- dove BLUMENTAL OFFICES 2 na Mýtnej ulici v Bratislave. Priestor kancelárií je rozdelený koncepčne aj prevádz- kovo na klientskú zónu a priestory prioritne slúžiace pre zamestnancov firmy. Klienstká zóna pozostáva z vstupného foyer, zasadacích miestností, focus miestností a otvoreného sedenia. Vstupné foyer business lounge s recepciou je vybavené neformálnym sedením a pracovnými vyvýšenými miestami s výhľadom na Bratislavu. Celý priestor je variabilný, mobiliár je navrhnutý ako mobilný a priestor sa dá využiť na rôzne eventy, prezentácie, tlačové konferencie... V business lounge je k dispozícii premietacie plátno. 

Vstupný priestor plynule prechádza do hlavnej komunikácie, z ktorej je možné sa dostať do zasadacích miestností po pravej strane a focus miestností po ľavej strane. Koncepčne sa zasadacie miestnosti nesú v duchu štyroch živlov VZDUCH, OHEŇ, VODA. Posledný živel ZEM je odprezentovaný v oddychovom lounge, ktorý predstavuje relaxačnú zónu pre zamestnancov, poskytuje sedenie na viacerých úrovniach a je možné ho taktiež využiť na neformálne porady, firemné večierky. Predstavuje stretávací priestor. V jednotlivých zasadačkách aj focus miestnostiach sú odprezentovaní slovenskí vynálezcovia z minu- losti ako aj súčasnosti, ktorí sa viažu na daný živel miestnosti. Prezentácia je formou technického nákresu ich vynálezu resp. ich podobizne ako potlač na presklených priečkach oddeľujúcich miestnosti od komunikačného koridoru. 

Zamestnanecká zóna pozostáva z otvorenej kancelárie, jednej uzavretej kancelárie, z dvoch telefónnych miestností, kopírovacieho kúta a kuchynky, ktorá je oddelená od kancelárií presklenou priečkou. Jednotlivé pracovné miesta sú združované do pracovných ostrovov v počte 4-6 zamestnancov, ktoré sú opticky oddelené od komunikácie priestorovým kvetináčom a podporene zaveseným akustickým dreveným podhľadom. 

Hlavným použitým materiálom v návrhu je drevená dyha v kombinácii s mäkkými materiálmi ako plsť, vliesová tapeta. Farebne celému priestoru dominuje biela, sivá a hnedá farba, ktorých harmónia je narušená farebnými červenými akcentami - červené rámy na sklenených priečkach, červené detaily na svietidlách, mobiliár... Celému priestoru dominuje lamelová stena, ktorá sa objavuje pozdĺž hlavnej komunikácie a prechádza až do zamestnaneckej zóny ku kuchynke. Ďalším výrazovým prvkom, s ktorým sme pracovali, je betón vo forme priznaného stropu v business lounge, open office, v chod- be, v podove priznaných stĺpov. 

Priestory sú navrhnuté s vysokým dôrazom na prevádzkovú jasnosť a bezkolíznosť, na akustickú pohodu, na kvalitu materiálov, ich pravdivosť a na kvalitu pracovného prostredia vo všetkých pohľadoch. 

bottom of page