top of page

Hora

Hora dom / Mountain house
Novostavba rodinného domu / New family house
Mošovce
Architektonická štúdia: 2016
Projekt pre stavebné povolenie: 2017
Realizácia: 2018 - 2020
Foto: ARCHHOLIKS

 

Rodinný dom na úpätí Národného parku Veľká Fatra je situovaný na hranici medzi intravilánom a extravilánom. Ľudovo je dom umiestnený za humnami, takže celé formovanie hmoty je nasmerované k zachovaniu tradičnej koncepcii vzhľadu vidieka. Celkový výraz objemu domu je rozdrobený jeho strešnou krajinou s využitím typov dvoch sedlových striech, ktoré gradujú smerom k hore. Materialové členenie domu vo veľkej miere výchádza z foriem starých skladových hospodárskych objektov, tzv. stodôl situovaných v regióne Turiec.

Nezvyčajná je aj koncepcia dispoziňého riešenia, pri ktorej vstupná časť domu je súčasťou tzv. nočnej časti. Dom pozostáva zo štyroch navzájom prepojených a otvorených úrovní /raumplan/ prístupných cez medziúrovňové schodisko. Denná časť je súčasťou dvoch najvyšších úrovní, ktoré sa otvárajú smerom von do exteriéru vďaka veľkým skleneným plochám, a to aj kvôli okolitému výhľadu.

bottom of page