top of page
LCHVC DOM
Architektonický návrh interiéru rodinného domu
Púchov
Architektonická štúdia: 02/2020
Projekt interiéru: ---
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

bottom of page