top of page
PAUL BYT
Architektonický návrh interiéru bytu
Bratislava, Oravská ulica
Architektonická štúdia: 07/2019
Projekt interiéru: 10/2019
Realizácia: koniec 2019

Spolupráca: MIMO architekti

bottom of page