top of page
HUMNO DOM 
Architektonický návrh transformácie poľnohospodárskeho objektu na rodinný dom
Turčianska Štiavnička
Architektonická štúdia: 03/2022
Projekt pre stavebné povolenie: ---
Predpokladaná realizácia: začiatok 2023

bottom of page