top of page
R RD ZH, Bratislava
Rekonštrukcia rodinného domu, Záhorská Bystrica, Bratislava
Projekt: 02/2018
Realizácia prebieha

zastavaná plocha: 164,00 m2 

úžitková plocha nová celková: 207,80 m2 

,,Mestský, minimalistický. ,,

Súčasný stav architektonického riešenia nezodpovedá potrebám investorovho záujmu. V súčasnosti je objekt
využívaný na úrovni 1.NP, podstrešný priestor a priestor pivnice plní funkciu skladových a pomocných priestorov. Objekt je podpivničený a návrh v celej miere rešpektuje podzemie objektu. návrh rozdeľuje podzemnú časť objektu na dva celky, na pomocnú a skladovú, a na pobytovú s technickou miestnosťou. Návrh ďalej uvažuje s asanovaním existujúcej strešnej konštrukcie a s vytvorením nového stropu nad 1.NP. a nového podlažia na 2.NP.. Horizontálne je objekt teda rozdelený na dve časti. Prvým celkom je pivničná časť so základmi, ktorú návrh sanuje a Druhým celkom je nadzemná časť s nadstavbou, ktorá bude plniť funkciu bývania.
Z hľadiska architektonického riešenia sa objekt snaží nadviazať na súčasnú architektúru vizuálneho vzhľadu mestskej časti. Zároveň však objekt svojou hmotovou skladbou a formovaním strechy nenarúša okolie, v ktorom je zasadený. Hmotová koncepcia objetu rodinného domu vychádza z jednoduchej hmotovej kompozície formy domu so plochou strechou. Hmota predstavuje jeden celok vizuálne rozdelený na tri časti. Prvý plán hmoty je biela fasáda v prednej časti pozemku. druhým plánom je hmota s dreveným obkladom a posledným plánom je ustupujúca hmota garáže, ktorá bude dostavovaná. Akcentujúcimi prvkami na fasáde budú markízi a prestrešenia vstupov.
Vstup do objektu je riešený na úrovni 1.N.P. zo západnej strany cez prístupový chodník od miestnej komunikácie a parkovacieho státia. Tento vstupný koridor nie je prestrešený a tiahne sa medzi riešeným a susedným objektom. Z prestrešenia je prístupné zádverie. Zádverie tvorí stredovú komunikačnú časť domu, z ktorej sú prístupné denné časti
a hosťovská izba Na úrovni 1.NP.. Na 2.NP. sa nachádzajú nočné časti detské izby, spálňa a kúpeľňa. Terasa je prístupná zo spálne a je rozdelená na časť s prekrytím a pergolu. V suteréne sa nachádzajú všetky pomocné a skladové priestory.

bottom of page