top of page
JAVORNÍKY
Architektonický návrh interiéru apartmánu
Javorníky
Architektonická štúdia: 08/2019
Projekt interiéru: 10/2019
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

bottom of page