NAFTA RELAX
Architektonický návrh interiéru relaxačnej zóny
Plavecký Štvrtok
Architektonická štúdia: 06/2019
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

1/3

© 2008 - 2020 by Archholiks.