top of page
NAFTA RELAX
Architektonický návrh interiéru relaxačnej zóny
Plavecký Štvrtok
Architektonická štúdia: 06/2019
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

bottom of page