top of page
NAFTA PAVILÓN 
Architektonický návrh novostavby pavilónu
Plavecký Štvrtok
Architektonická štúdia: 09/2019
Projekt pre stavebné povolenie: ---
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

Architektonický návrh átriového pavilónu pre zamestnancov spoločnosti Nafta.

bottom of page