top of page
HRON DOM 
Architektonický návrh interiéru rodinného domu
Martin
Architektonická štúdia: 07/2019
Predpokladaná realizácia: koniec 2020

Spolupráca: MIMO architekti

bottom of page