top of page
Byt H, Bratislava
Interiér bytu v Bratislave, 110 m2
Projekt: 03/2019
Predpokl. realizácia 2. kv. 2019

Spolupráca: MIMO architekti

,,Netradičný, experimentálny s nádychom retra. ,,

bottom of page