© copyright 2011 - 2013

JE.C.O.**realizácia centrálnej časti obce,
Jesenské
2008

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Riešené územie pozostáva z lineárnych peších ťahov a námestí resp. rozptylových plôch pred obchodným domom jednota a kultúrnym domom. Návrh sa zaoberá prepojením hlavných častí obce, ktoré sú jej centrom kultúrno-spoločenským, obchodným aj relaxačným. Celkový návrh rieši komplexne a kompaktné verejné priestory obce, vytvára ,,ducha,, obce a jednotný dizajn, ktorý dnes vo väčšine obcí a miest absentuje.

Hlavnou filozofiou návrhu bolo vytvorenie mestskejšieho prostredia jasným rozčlenením jednotlivých zón a segregáciou pešieho a automobilového pohybu, ktorý je prepletený výraznými organickými prvkami a tvarmi - kruh. Prepojenie existujúceho parku s predpolím budovy so službami otvára celkový priestor námestia a ponúka výhľadové osi na pekárenskú ulicu s dominantou - katolíckym kostolom. V tom istom duchu sú riešené chodníky a predpolie kultúrneho domu. Jednoznačné až prísne členenie dlažby ako symbol každodenného života je ozvláštnené spomínanými organickými tvarmi zapožičanými z prírody ako upozornenie na relax a uvoľnenie...

*

*

*

*

*

*

*

*

spolupráca: Ing. arch. Mária Piričová