© copyright 2011 - 2013

P.M.S.L.**štúdia Smoking Lounge, Jasná, Nízke Tatry
2011

Vložená štylizovaná forma odvíjajúca sa od kriviek dymu má vytvárať atraktívne prostredie pre cieľovú skupinu - fajčiarov. Svojím konceptom a materiálovým riešením - použitie dreva, kamennej podlahy, na seba upozorňuje, ale nesnaží sa konkurovať štýlu podniku happy end. Vizuálny kontakt dosiahnutý celopresklenou stenou od baru má zabezpečiť, aby sa fajčiari necítili odstrčený a aby boli stále súčasťou diania a života podniku. Túto ideu umocňuje použitie zrkadiel v Smoking Lounge, ktoré zvačšujú daný priestor a prenášajú život baru do vnútra miestnosti.

Zobrazenie priestoru v perspektívnom pohľade

Schematické zobrazenie priestoru v pôdoryse

Schematické zobrazenie priestoru v reze

Odvetranie a zabezpečenie čistoty ovzdušia je riešené vzduchotechnickým potrubím, ktoré je ukryté pod zbortenými plochami. Odsávanie vzduchu je navrhnuté cez štrbiny v tvare žiabrí. Na pripaľovanie cigariet slúži nahrievaná cievka v solitéri hneď pri vstupe do lounge. V centrálnej polohe v miestnosti je umiestnený popolník, riešený ako solitér a atyp. Ohorky z cigariet cez mriežku prepadávajú do zberného boxu ukrytého vo vnútri popolníka s pachovou klapkou a tým zabezpečujú aj vizuálnu čistotu priestoru.

*