© copyright 2011 - 2013

BA.DR.**štúdia rekonštrukcie časti rodinného domu, Bratislava
2008

*

*

*

spolupráca: Ing. arch. Mária Piričová