© copyright 2011 - 2013

KNIZNICA**experiment s použitím VORONOI diagramu
návrh 2010
realizácia 2011

KNIŽNICA/Policová zostava v riešenom byte je ohraničený priestor vymedzený nikou. K tvorbe výrazového prvku police sme pristúpili netypicky, ale súčasne využitím možnosti aplikovania VORONOI diagramu. Tento diagram vznikol náhodným rozmiestnením určitého počtu bodov, ktorý sa odvíjal z počtu buniek a teda priestorov uskladnenia budúcej policovej zostavy. Dominantnou je iba centrálna časť celej zostavy, v ktorej je umiestnená TV.

KNIŽNICA pozostáva zo sústavy troch častí kvôli lepšej manipulácii a umiestneniu do riešeného priestoru.

Na výrobu celej KNIŽNICE bol použitý oceľový plech v spojoch spájaný bodovými zvarmi. VORONOI diagram je frezovaný do čelnej a zadnej časti zostavy a tvorí kostru pre ďalšie vkladanie a spájanie ohýbaných políc.