© copyright 2011 - 2013

ZI.HO.1**nadstavba bytového domu, Hollého ulica, Žilina
projekt 2007
realizácia 2008

UPPERLIVING h1 sa nachádza blízko centra, v časti zatiaľ neovplyvnenej stavebným ,,boomom,, , na nároží ulíc Hollého – Radlinského. Ide o prepojenie klasického trojpodlažného povojnového bytového domu so zničenou fasádou s novou jednoduchou hmotou so sviežou tvárou. Tvar hmoty nadstavby bol podmienený požiadavkou investora na realizáciu výťahu, svetlotechnikou a požiadavkami mesta. Fasádu investor ponechal na kreativitu a víziu samotných autorov. Filozofiou architektonického návrhu bolo oživiť objekt premietnutím interiérových prvkov na fasádu, ponúknuť rontgenový pohľad , a dať typickej bytovej nadstavbe novú dušu a tvár, ktoré zároveň zadefinujú funkciu objektu. Pomocou špeciálne vyrobených šablón sa prenesie obrysová grafika spomínaných prvkov na fasádu. Grafika je navrhovaná bielou fluorescentnou farbou na tmavošedej omietke. Navrhované balkóny jednotlivých bytov sú celozatrávnené. Nadstavba má dve podlažia s 10-timi rozdielnymi bytovými jednotkami, revitalizuje spoločné priestory, využitím moderných materiálov šetrí energetické náklady, rieši úpravu okolia budovy a s novou kvalitou bývania a prostredia prináša aj nový život.

Situácia stavby a pozemku

Pohľad južný

Pohľad severný

Pohľad západný a východný

*

*

*

spolupráca: Ing. arch. Mária Piričová