© copyright 2011 - 2013

VSE1**súťaž na administratívnu budovu, Teplárenská ulica, Košice
2012

*

Situácia pozemku vzhľadom k okoliu

Celková riešená situácia

*

Pôdorys 1.N.P.

Architektonické riešenie rieši novostavbu administratívy, ktorá je rozdelená do troch úrovní podľa hierarchizácie spoločnosti. Úroveň podlahy na 1.N.P. je vyvýšený od úrovne okolitého terénu o 1m. Podlaha na 1.N.P. sa tak rozdeľuje na dve úrovne. Vstupná časť, šatne a časť kuchyne a zasadacej miestnosti je zdvihnutá o 1 m. Technické zázemie, sklady a dielne sú umiestnené na úrovni terénu. Vstupná časť je z parkoviska prístupná schodiskom a rampou
pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko je kryté hmotou objektu, ktorá nad neho presahuje. Vizuálnou dominantou vestibulu je recepcia. Recepcia je súčasťou vnútorného bloku jadra, v ktorom sú situované všetky vertikálne komunikácie, kuchynky a spoločné priestory. Toto monumentálne jadro je od traktov po obvode fasády oddelené trojpodlažnou galériou. Na úrovni 1.N.P. sú trakty vyplnené šatňami pre pracovníkov, sklady, dielne a technické zázemie.

Pôdorys 2.N.P.

Schodiskom v galérii je prístupné 2.N.P., na k torom sú navrhované kancelárie pre projektové oddelenie, oddelenie PPN, priestory so šatňami pre stavby vedúcich s oddelení VVN, VN a NN. V jadre sú situované spoločné priestory pre kancelárie tohoto podlažia.

Pôdorys 3.N.P.

3.N.P. je obsadené vedením firmy, vedením oddelení VVN, VN a NN, oddelením koordinácie dopravy, oddelením technického dozoru.

*

Pohľady a rezopohľad objektom