© copyright 2011 - 2013

VILALEVEL**štúdia rodinného domu, Kojatice
2007

Rodinný dom vila LEVEL je navrhovaný v obci Kojatice v okrese Prešov. Pozemok sa nachádza na vyvýšenom mieste v strede dediny, terén pozemku je svažitý a poskytuje výhľad na celú panorámu okolitej krajiny. Vhodná orientácia na svetové strany, morfológia terénu bola základom pri tvorení konceptu RD. Prvotnou úlohou bolo vyriešiť problém bariérového susedného domu, ktorý akoby pôdorysne zasahoval do pozemku, bránil vzácnemu výhľadu a svojou esteticky nepriaznivou štítovou stenou znehodnocoval pozemok. Hlavnou myšlienkou bolo čo najviac eliminovať tento fakt a využiť všetky prírodné aspekty.

Pozdĺžny pozemok ponúka zaujímavé priehľady na okolitú dedinskú scenériu ako aj na krajinu. Svažitý terén s dobrou orientáciou na svetové strany predstavuje vhodný potenciál pre umiestnenie rodinného domu.

Hlavným konceptom bolo separovanie jednotlivých funkcií RD do niekoľkých ,,levelov,, , ktoré jeho užívaním vznikajú. Touto segregáciou a využívaním terénu sa rodinný dom rozdelil do troch úrovní. V najnižšie položenej časti pozemku v priamej náväznosti na miestnu komunikáciu vznikla vedľa existujúceho RD polo zapustená garáž, ktorej strecha vytvára pochôdznu zatrávnenú terasu a zároveň hmota vytvára oplotenie pozemku- vstupnú bránu na pozemok. Priamo z terasy je prístupný samotný objekt rodinného domu. Na 1.n.p. sa nachádza technické zázemie spolu s letnou kuchyňou, skladmi, vstupným priestorom a bazénovou halou. Tieto funkcie vytvorili podnož pre ďalšie dve obytné podlažia. Architektonické stvárnenie obytnej časti predstavuje ikonický vidiecky dom so sedlovou strechou, ktorý vytočením od spomínanej základne získal výhľadové kužele a vzdušnosť, ktorú mu uberal práve susedný dom na hranici pozemkov. V obytnej časti sa nachádza na prvom podlaží obývacia izba s jedálňou, kuchyňou a malou pracovňou. Vytočením hmôt sa získali z juhu a aj zo severnej časti terasy, ktoré poskytujú bezprostredný kontakt interiéru s exteriérom a výhľady. Okrem toho je na 1.n.p. k dispozícii hosťovská izba s vlastnou hygienou. Na druhom obytnom podlaží sú navrhnuté dve detské izby, hygiena detí, spálňa rodičov so šatníkom a vlastnou kúpeľňou. Celkové dispozičné riešenie odzrkadľuje vek a potreby mladej rodiny, jednotlivé priestory pôsobia hravo, priehľadmi a galériami je dosiahnutá vzdušnosť a mladý duch RD.

Situácia

Pôdorys 1.N.P.

Pôdorys 2.N.P.

Pôdorys 3.N.P.

Rez A-A

Rez B-B

Pohľad

Pohľad

Pohľad

Pohľad