© copyright 2011 - 2013

V.B.CH.**štúdia rekonštrukcie chalupy, Veľké Bórové
2013

*

Objekt chalupy sa nachádza v uvoľnenej zástavbe starých rodinných domov a rekreačných chát v obci Veľké Borové. Objekt je umiestnený na užšom svažitejšom pozemku, ktorý je z južnej strany vymedzený prístupovou cestou na pozemok a so severnej strany ho chráni svah. Parcela je svojím pozdĺžnym tvarom orientovaná rovnobežne s vrstevnicami terénu, smer východ - západ (užšie strany pozemku). Objekt nie je chránenou pamiatkou a nie je ani súčasťou pamiatkovo chránenej rezervácie. Aj napriek skutočnosti, že objekt nie je pamiatkovo chráneným objektom má pre investora veľkú hodnotu s výrazným vplyvom pri formovaní výsledného návrhu.

Situácia s orthofotomapou

Situácia na pozemku vzhľadom k okoliu

*

Pôdorys súčasného stavu 1.N.P.

Pôdorys súčasného stavu 2.N.P.

Pôvodný objekt bol postavený v 1. polovici 20. stor.. Existujúci objekt je jednopodlažný so sedlovou stanovou strechou na pozdĺžnom pôdoryse. Vstup do DOMU je situovaný cez závetrie orientované na južnú stranu. Zo závetria sa vstupuje do predsiene odkiaľ je prístupná predná izba (zrubová konštrukcia) a zadná kamenná izba. Z kamennej izby je prístupné 2.n.p. - podkrovie, kde sa nachádza jedna priechodná a jedna samostatná izba a na 1.n.p. kúpeľňa. Objekt má v zadnej východnej časti sklad, ktorý je prístupný len z exteriéru. Projekt rešpektuje ducha miesta, architektúru a ráz okolitej zástavby ako aj požiadavky investora.

Pôdorys navrhovaného stavu 1.N.P.

Pôdorys súčasného stavu 2.N.P.

*

*