© copyright 2011 - 2013

TT.P.P.**realizácia návrhu fasády a okolia k rodinnému domu,
ulica Petra Pazmána, Trnava
2009

*

*

*

*

*

Pohľad západný

Pohľad južný

Pohľad východný

Pohľad severný

*

Návrhom sme sa snažili rešpektovať požiadavku investora pre vytvorenie carport-u tak aby pri pohľade z ulice nepôsobil mohutne a výškovo nekonkuroval rekonštrukcii rodinného domu.

V tejto alternatíve sme uvažovali s možnosťou vytvorenia úplného kontrastu s už spomínanou budovou. Digitálny model sa začal analýzou výšok, ktorými by mal budúci prístrešok prechádzať. Výsledkom analýzy boli krivky, pomocou ktorých sme vytvorili plochu. Keďže sa krivky neopakujú a každá z nich je inak zvlnená, vzniknutá plocha je zakrivením v priestore, čo znamená v troch rozmeroch. Na túto plochu bol nakoniec aplikovaný skript cez plugin grasshopper. Tento skript má názov waffle ale známy je tiež pod názvom rebrovanie. Grasshopperova definícia skriptu nám umožňuje určiť počet rebier v osi x a v osi y, zároveň ich výšku a hrúbku.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

spolupráca: Ing. arch. Mária Piričová