© copyright 2011 - 2013

TN.R.D.**štúdia rekonštrukcie rodinného domu, Tatranská ulica, Trenčín
2012

*

Situácia na pozemku a umiestnenie domu.

Pôdorys navrhovaného stavu 1.P.P.

Pôdorys navrhovaného stavu 1.N.P.

Pôdorys navrhovaného stavu 2.N.P.

Severný pohĺad

Východný pohĺad

Južný pohĺad

Západný pohĺad

*

Súčasný stav rodinného domu.