© copyright 2011 - 2013

SV.KO.**štúdia rimsko-katolického kostola, Svinia
2008

Novostavba kostola v obci Svinia v okrese Prešov má vytvoriť nový bohostánok pre cca 300 veriacich. Dispozičné riešenie kostola odráža súčasné trendy uplatňované pri kresťanských stavbách ako najmä centrálny pôdorys a splynutie kňaza s veriacimi , hra svetla a jeho prieniku do interiéru, ktorý umocňuje sakrálny charakter. Návrh kostola predstavuje moderný architektonický prístup, ktorý však berie do úvahy konzervatívnosť katolíckej obce na Slovensku, hlavne na východe.

*

*

*

*

*

*

Situácia

Pôdorys 1.N.P.

Pôdorys 2.N.P.

*