© copyright 2011 - 2013

RU.R.D.**štúdia rekonštrukcie rodinného domu, Rusovce
2013

*

Objekt rodinného domu je situovaný na Kovácsovej ulici v obci Rusovce na území hl.
mesta Bratislava. Riešené územie je zo severnej strany ohraničené miestnou komunikáciou, z ktorej je pozemok prístupný cez príjazdovú cestu lemovaný objektom garáží na jednej strane a plotom na strane druhej. Z východnej a západnej strany hraničí riešené územie so susednými pozemkami. Z južnej strany územie lemuje teleso líniového objektu železnice.

Situácia na pozemku vzhľadom k okoliu

*

Pôdorys navrhovaného stavu 1.N.P.

Pôdorys navrhovaného stavu 2.N.P.

Z hľadiska architektonického riešenia sa návrh snaží kompozične nadviazať na jestvujúci objekt a vizuálne zachovať hmotovú skladbu rodinného domu s jeho duchom miesta. Nový dizajn objektu spočíva v zjednodušení strešných detailov valby a okapu, jasným vyjadrením dominantnej hmoty a jej oddlíšenie od pridružených častí. Objekt tak získava nový rozmer estetickej hodnoty, v ktorej je príjemne spojená stará štruktúra s novým prínosom.
Celá koncepcia je podporená materiálovo-farebným riešením kombinácie čistých monochromatických farieb s drevenou štruktúrou. Objekt je zjednotený bielou fasádou so soklom v tmavo-šedej farbe obkladu. Nad hlavným objektom dominuje strecha stanového tvaru s dvoma podobnými vikiermi na severnej a južnej strane zjednotená antracitovou strešnou krytinou. Pridružené hmoty vstupnej časti a prestrešenia terasy sú vizuálne riešené kompozitným materiálom s textúrou dreva.
Vstup do objektu je riešený cez vyrovnávacie schodisko situované zo západnej strany. Cez schodisko je prístupná vstupná predsieň s pohotovostným WC. Sklenenými posuvnými dverami je predsieň vizuálne spojená s otvoreným kontinuálnym priestorom obývacej izby a jedálne, ktorá je cez schodisko spojená s 2.N.P.. Súčasťou prízemia je kuchyňa s komorou a nočná časť určená pre rodičov s kúpeľňou a saunou. Schodisko lemujúce jedáleň prechádza do galérie na 2.N.P., ktorej dominuje knižnica umiestnená na východnej štítovej stene. Z galérie sú prístupné kúpeľňa, chlapčenská a hosťovská izba. Z kúpeľne a galérie je možné sa cez strešné okno dostať na plochú vegetačnú strechu nad obývacou izbou.

Rez rodinným domom

Severný pohĺad

Východný pohĺad

Južný pohĺad

Západný pohĺad

*

*

*

Projekt vznikol v spolupráci s MIMO Architektami.