© copyright 2011 - 2013

PRIFOL**štúdia priemyselnej haly, Beniakovce
2009

Priemyselná hala na východnom slovensku mala už od začiatku predurčenú cestu k úspechu. Investor vybral pre jeho nové ,,dieťa,, ideálnu polohu, blízko dialnice D1 pri vjazde do Košíc a zabezpečil tak viditeľnosť a reklamu svojej výrobnej hale a značke zároveň. Areál sa nachádza v obci Beniakovce, vo vidieckej zástavbe, kde územný plán obce vyhradil parcely na tento druh investície. Nezvyklým však bolo tesné susedstvo s rodinnou zástavbou a rázom dediny, ktorý značne limitoval ale zároveň inšpiroval formovanie konceptu a filozofie návrhu. Hala je navrhnutá zatiaľ v ideálnej schéme, využitie priestorov a ich flexibita sa má v krátkom časovom slede prispôsobiť rýchlo sa meniacemu trhovému hospodárstvu.

Pri navrhnutí haly v tvare pravidelného kvádra s podstavou o rozmeroch 20x150 m vzniká problém s nákladnou dopravou, ktorá má veľké priestorové nároky.

Zatlačením hmoty zo strany príjazdovej cesty sa vyrieši priestor potrebný pre nákladnú dopravu a jej polomer otáčania nezasahuje do navrhovanej haly.

Modifikovaním hmoty sa vytvorí na budove akcent, ktorý je ideálnym prvkom pre umiestnenie administratívnej časti a zároveň reprezentatívnym vstupom.

Poloha haly a jej viditeľnosť z dialnice Prešov-Košice sú veľkou výhodou pre marketing firmy a hmota v tejto polohe ponúka plochu na reklamu a propagáciu.

Vidiecke prosterdie a okolitá zástavba si vyžadujú pri formovaní hmoty veľkú mieru citlivosti a ohľaduplnosti. Hmota sama o sebe svojimi rozmermi do územia nepatrí /aj keď územný plán s takouto investíciou súhlasí/ a preto je potrebné budovu modifikáciami zmakčiť a rozbiť v prevládajúcom smere - na dlhšej 150 metrovej fasáde.

Situácia

Pôdorys 1.N.P.

Pôdorys 2.N.P.

*

Alternatíva vizuálneho riešenia objektu

Súčasné usporiadanie závodu