© copyright 2011 - 2013

KO.K.D.**rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu, Kojatice
projekt 2009
realizácia 2010-2011

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

spolupráca: Ing. arch. Mária Piričová